Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Legal Specialist -Chuyên viên pháp lý

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Executive management
 • 31/12/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với các hợp đồng, cam kết thỏa thuận của Công ty.
- Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện quản lý, đăng ký quyền sở hữu cho các tài sản sở hữu trí tuệ.
- Phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn tuân thủ quy định nội bộ cho các cấp quản lý và nhân viên Công ty.
- Tham gia đánh giá rủi ro pháp lý cho các dự án của công ty.
- Đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động của Công ty trong vấn đề về ủy quyền và quản lý ủy quyền.
- Phối hợp với các phòng ban xử lý các tranh chấp phát sinh. Là đại diện được ủy quyền hợp pháp của Công ty trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện tụng và tranh chấp.
- Nhận diện và kiểm soát rủi ro pháp lý trong hoạt động của Công ty để tránh các hệ quả pháp lý có liên quan thông qua kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Phòng ban khác.
- Rà soát và ban hành các quy định nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và định hướng của Công ty.
- Thực hiện đăng ký, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty và quản lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Cập nhật văn bản pháp luật mới nhằm đảm bảo các văn bản pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty được nhận diện kịp thời. Hỗ trợ phòng ban trong việc đánh giá xu hướng, tác động của xu hướng pháp luật đối với hoạt động công ty.
- Kiểm tra tính pháp lý của các công văn quan trọng gửi cho cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng mà các phòng ban phụ trách đã soạn thảo. Soạn thảo Công văn khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ pháp lý

Job Requirement

 -Cử nhân luật thương mại

- Có kinh nghiệm về việc xin  giấy phép và đăng kí hồ sơ sỡ hữu trí tuệ
- Anh văn giao tiếp và viết tốt và có khả năng sử dụng anh văn chuyên ngành luật. 
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
- Tính chính trực cao

Search job
https://www.facebook.com/hcmulaw
https://www.facebook.com/hcmulaw

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.